Available courses

OneDrive vam omogućava da uskladištite lične datoteke na jednom mestu, podijelite ih sa drugima, i da im pristupate sa bilo kog uređaja koji je povezan sa internetom.

Sway vam pomaže u stvaranju profesionalnih, interaktivnih prezentacija u nekoliko minuta  koristeći slike, tekst, videozapise i druge medije.


Help with Search courses

Обавјештења